Ansatte


Kjell Høien
Tlf: 995 28 812
kjell@hoiens-trafikkskole.no

Karl Georg Høien
Karl Georg Høien
Tlf: 913 60 612
kgh@hoiens-trafikkskole.no

Bjørn Ekeberg
Bjørn Ekeberg
Tlf: 906 57 929
bjorn@hoiens-trafikkskole.no


Asle Havsø Sæstad
Tlf: 959 08 536
asle@hoiens-trafikkskole.no


Torstein Endresen
Tlf: 466 77 664
torstein@hoiens-trafikkskole.no

ToneWeb
Tone Kristin M. Skadberg
Tlf: 948 76 322
tone@hoiens-trafikkskole.no

20141218_215809
Anne Marie Langemyr
Kontorleder
Tlf: 51 49 03 03
aml@hoiens-trafikkskole.no