Skip to content
Trafikalt grunnkurs (obligatorisk)
Trafikalt grunnkurs inkludert førstehjelpskurs kr 2 550
Mørkekjøring (med/uten trafikalt grunnkurs) kr 1700 / 2100
Førstehjelp (uten trafikalt grunnkurs) kr 1050
KL B: Bil
Kjøretime (fast pris; dag, ettermiddag og helg) kr 830
Obligatorisk sikkerhetskurs på bane kr 4150
Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (teori & kjøring: 4.1.1 og 4.1.2) kr 5090
Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (kjøring & teori: 4.1.3 og 4.1.4) kr 4260
Leie av bil til førerprøve kr 2490
I tillegg kommer gebyr til Statens Vegvesen, NAF etc
Kl BE: Bil med tilhenger
Kjøretimer kr 900
Lastekurs kr 1200
Førerprøve kr 1800
Kl A2 / A1 / A: Motorsykkel
Kjøretime (fast pris uavhengig av tidspunkt) kr 990
Obligatorisk teori kr 1400
Obligatoriske veiledningstimer kr 990
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (A2 og A) ink baneleie kr 5750
Sikkerhetskurs på vei (A1/A2/A) kr 4950/ 4950 / 7920
Førerprøve inkl leie av sykkel (Forus/Flekkefjord) kr 3500
Utvidelse A2 til A (7 timer) kr 6500
Kl M146: Moped
Mopedopplæring (praktisk kjøretrening og teorikurs)
– Krever Trafikalt grunnkurs inkl førstehjelp er gjennomført i forkant av mopedopplæringen
kr 9860
Ekstra kjøretime ved behov kr 830
Leie av moped kr 800
Kl M147: Mopedbil
Obligatorisk opplæring kr 11650
Ekstra kjøretimer ved behov kr 830
Kl T: Traktor 40km/t
Kjøretime Kr 990
Lastekurs Kr 1200
Førerprøve Kr 1980
Kl T141-148: Traktor 50km/t
Sikkerhetskurs (7 timer) kr 5000
Gjeldende fra 1 mars  2024
Med forbehold om prisjusteringer
Back To Top